Nasza oferta swoim zakresem obejmuje projektowanie instalacji sanitarnych:
 • Sieci zewnętrzne:
 • Wodociągowe
 • Kanalizacyjne
 • Gazowe
 • Ciepłownicze
 • Instalacje wewnętrzne:   
 • C.o i C.t   
 • Kotłownie
 • Wod-kan
 • Gazowe
 • P-poż.
 • Went. i klimatyzacji
 • Wody chłodniczej
 • Spreż. powietrza
 • Oleju termalnego