JTI POLAND 2014

Powierzchnia łączna 74000 m2
Kubatura 38000 m3
Wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna 2 300 000 m3/h,
Moc chłodnicza 5,2 MW
Moc grzewcza węzła cieplnego 1,5 MW

AKADEMIA MUZYCZNA KATOWICE

Powierzchnia łączna 7300 m2
Kubatura 38000 m3
Wentylacja nawiewno wywiewna i klimatyzacja, łączny strumień powietrza 120 000 m3/h, precyzyjna regulacja parametrów powietrza oraz bardzo wysokie parametry akustyczne - 25 dB(A)
Moc chłodnicza 0,6 MW
Moc grzewcza węzła cieplnego 1,5 MW

PILKINGTON SANDOMIERZ

Powierzchnia łączna 27 000 m2
Wentylacja nawiewno wywiewna budynku biurowego i przemysłowego łączny strumień powietrza  640 000 m3/h,
Ogrzewanie 4MW 
Chłodnictwo 0,2 MW

FAURECIA GORZÓW WLKP.

Powierzchnia łączna 10 000 m2
Wentylacja nawiewno wywiewna budynku biurowego i przemysłowego łączny strumień powietrza  165 000 m3/h,
Ogrzewanie 1MW 
Chłodnictwo 2 MW

PARK WODNY BANIA

Powierzchnia łączna 8 900 m2
Wentylacja  nawiewno wywiewna łączny strumień powietrza  250 000 m3/h,
Powierzchnia łączna niecek basenowych  800m2
Ogrzewanie 3,0 MW
Źródłem ciepła jest woda geotermalna...