Firma BTB Engineering świadczy usługi w zakresie:

WYCENA WARTOŚCI ŚRODKÓW I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH w oparciu o standard BOMIS-u wg programu autorskiego dr inż. Tadeusza Klimka EUR ING:

  • ● Oszacowanie wartości godziwej lub wartości rynkowej zdefiniowanego rodzaju;
  • ● Oszacowanie utraty wartości;
  • ● Oszacowanie kosztu odpowiedniego rodzaju;
  • ● W szczególnych przypadkach oszacowanie hipotetycznej wartości rynkowej bądź hipotetycznej wartości godziwej.